คำถาม
Alzheimer's disease and dementia are usually seen in the elderly. โรคทั้งสองบั่นทอนการทำงานขององค์ความรู้. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. ทั้งสองโรคไม่ได้ส่งผลต่อความจำเท่านั้น, แต่ยังรวมถึงหน้าที่ทางปัญญาอื่น ๆ อีกด้วย. ที่นี่เราจะ ...