คำถาม
วัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันโรค, แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามีพวกมันมากเกินไปที่จะฆ่าได้. มีบางกรณีที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานหนักเกินไปและทำให้สับสนได้ ...
0
10 เดือน 0 คำตอบ 2929 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021