คำถาม
ปัสสาวะบ่อย, หรือปัสสาวะบ่อย หรือ Polyuria คือต้องปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ. ยาขับปัสสาวะเป็นยาที่ช่วยเพิ่มความถี่ในการปัสสาวะ. nocturia คือความอยากโมฆะบ่อยๆที่ ...