คำถาม
ปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยม, ปลาเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยม. บางคนคิดว่าดื่มน้ำเปล่าหลังกินผลไม้ไม่ดีเพราะ ...