คำถาม
คุณอาจเคยถูกบอกว่าคุณฉลาดพอๆ กับพ่อแม่ หรือบางครั้งก็เพิ่งค้นพบว่าคุณฉลาดขึ้นเมื่อเรียนหนักขึ้น, การวิจัยอย่างดีโดยนักวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดความฉลาด แต่ไม่ใช่ ...

คำถาม
Genetic factors likely play some role in high blood pressure, จังหวะ, and other related conditions. Several genetic disorders can cause stroke, including sickle cell disease. People with a family history ofstroke are also likely to share common environments and other ...