คำถาม
นี่เป็นคำถามที่ถูกถกเถียงกันมานานหลายศตวรรษ. สำนวนมีการโต้เถียงกันว่าจะไม่ชอบน้ำฝนเพราะความสกปรกและความรักกับเจ้าของของพวกเขา. บางคนเชื่อว่าหมาชอบน้ำฝนจริงๆ. ตัวอย่างหนึ่งคือ, ...