คำถาม
ไอบีเอ็ม. เป็นบริษัทข้ามชาติเทคโนโลยีและที่ปรึกษาที่ดำเนินการวิจัยเพื่อรัฐบาล, ธุรกิจ, องค์กรทางสังคม, และสถาบันอื่นๆ. IBM เป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่ 2011. ใน 2013, พวกเขามี ...