คำถาม
ใช่, กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. แต่, กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก - กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก. กล้วยเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ...