คำถาม
พันธะไฮโดรเจนคืออะไร? พันธะไฮโดรเจนเป็นรูปแบบหนึ่งของแรงระหว่างโมเลกุลที่เกิดขึ้นเมื่อไฮโดรเจนจับกับองค์ประกอบที่มีอิเล็กโตรเนกาติเอตีสูง เช่น ไนโตรเจน, ออกซิเจนหรือฟลูออรีน. ในโมเลกุลดังกล่าว, อะตอมที่มีประจุลบมีประจุลบบางส่วน, และ ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 11125 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021