คำถาม
ม้าลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกชนิดหนึ่ง. หน้าเหมือนม้า, มีลายเท่านั้น. ลายทางมักเป็นขาวดำ. ม้าลายมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Equus Burchelli. มีสามชนิดของม้าลาย: ม้าลายทั่วไป, Grevy's zebra ...