คำถาม
การวาดภาพด้วยถ่านเป็นศิลปะรูปแบบหนึ่งที่ใช้ถ่านดำเพื่อสร้างสตาร์ค, ภาพกราฟิก. กระดาษที่ดีที่สุดสำหรับงานศิลปะประเภทนี้มักจะเป็นกระดาษขี้ริ้วหรือกระดาษแคนวาส เนื่องจากมีความสามารถในการดูดซับและสร้าง ...
0
3 เดือน 0 คำตอบ 967 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021