คำถาม
RNA หมายถึงกรดไรโบนิวคลีอิกในขณะที่ DNA คือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก. ไม่ต้องสงสัยเลย, RNA และ DNA นำข้อมูลทางพันธุกรรมและเป็นโพลีเมอร์เชิงเส้น, ประกอบด้วยน้ำตาล, ฟอสเฟตและเบส. พวกมันอาจเป็นโมเลกุลที่สำคัญที่สุดในชีววิทยาของเซลล์, รับผิดชอบในการ ...