คำถาม
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (หรือตัวป้องกันไฟกระชากหรือตัวแปลงไฟกระชาก) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากไฟกระชาก. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพยายามจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการปิดกั้นหรือต่อสายดินใดๆ ...