คำถาม
สุนัขสามารถให้ยาของมนุษย์ได้หรือไม่? เป็นคำถามที่อยู่ในใจเรามานาน, สาเหตุหลักมาจากประเด็นเรื่องสิทธิสัตว์. เพื่อตอบคำถามนี้, ...