คำถาม
การเดินสายไฟพัดลมเพดานเป็นเรื่องง่าย. เพียงคุณมีสายไฟสองเส้น, หนึ่งสีดำและหนึ่งสีแดง. สายดำคือสายร้อน, ซึ่งจะต่อกับสายสีขาว ...
กำลังดำเนินการ 0
12 เดือน 0 คำตอบ 5171 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021