คำถาม
ความแตกต่างระหว่างน้ำตาลเพิ่ม, น้ำตาลทั้งหมด, และคาร์โบไฮเดรตคือปริมาณน้ำตาลที่ผลิตภัณฑ์อาหารมี. น้ำตาลที่เติม คือ น้ำตาลที่เติมลงในอาหารหรือเครื่องดื่มโดยผู้ผลิตหรือ ...
0
12 เดือน 0 คำตอบ 5311 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021