คำถาม
โรคต้อหินเป็นโรคทางตาที่ทำให้สูญเสียการมองเห็นและอาจทำให้ตาบอดได้. โรคต้อหินเป็นอันตรายเนื่องจากโรคต้อหินชนิดที่พบบ่อยที่สุดเรียกว่าโรคต้อหินแบบเปิดมุม มักไม่ก่อให้เกิดอาการในตอนแรก.   สาเหตุของโรคต้อหินคืออะไร? โรคต้อหินส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมีของเหลวในดวงตาเกิดขึ้น ...