คำถาม
แมลงปอเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดในโลก. พวกมันถูกพบในฟอสซิลตั้งแต่สมัยคาร์บอนิเฟอรัส, มากกว่า 300 ล้านปีที่แล้ว. พวกเขามีร่างกายที่ทรงพลังที่ช่วยให้พวกเขา ...