คำถาม
มีคนถามมาเยอะ, นิวคลีโอไทด์คืออะไร? นิวคลีโอไทด์เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของกรดนิวคลีอิก. RNA และ DNA เป็นโพลีเมอร์ที่ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สายยาว. นิวคลีโอไทด์ประกอบด้วยโมเลกุลน้ำตาล (ไรโบสในอาร์เอ็นเอหรือดีออกซีไรโบสในดีเอ็นเอ) ...