คำถาม
เมืองต่างๆ ในยุโรปเป็นที่ตั้งของตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก. อาคารเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นขอบฟ้าของเมือง. ตึกระฟ้าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ, แต่กลับได้รับความนิยมมากขึ้น ...