คำถาม
ในธรรมชาติ, ผลไม้ส่วนใหญ่มีรูปร่างเป็นทรงกลมเนื่องจากรูปร่างของเซลล์พืช. ไม่มีขอบโค้ง, plasmodesmata between cells can't connect. ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งมอบยาที่ต้องฉีดต่อไปในระยะยาว, รูปทรงกลมของขอบผนังเซลล์ช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อนี้. และ, เมื่อเซลล์ขนาดใหญ่ทำงานร่วมกัน ...