คำถาม
ตัวชี้วัดทางธุรกิจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของบริษัทใดๆ. ช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าพวกเขากำลังทำอะไรและควรปรับปรุงอะไร. ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้เมตริกเพื่อวัดความสำเร็จและความล้มเหลว. ตัวอย่างเช่น, ...