คำถาม
บ่อยครั้ง, คนมักคิดว่าต้องทำงานหนักขึ้นและนานขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น. อย่างไรก็ตาม, นี่ไม่ใช่กรณีของการทำงานที่ชาญฉลาด. งานสมาร์ทเป็นวิธีการทำงานที่ ...