วิธีทั่วไปในการฆ่าเชื้อด้วยกรดไฮยาลูโรนิกคืออะไร?

คำถาม

วิธีการที่รู้จักกันทั่วไปของ ฆ่าเชื้อกรดไฮยาลูโรนิก คือการกรอง. กระบวนการกรองทั่วไปใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมการทำให้บริสุทธิ์ กรดไฮยาลูโรนิก เกลือในรูปแบบเข้มข้น, โดยปกติ ในรูปแบบผงแห้ง, โดยที่น้ำ สารละลาย ผ่านกรองแล้วผึ่งให้แห้ง.

ทิ้งคำตอบไว้