อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “มัธยม” และ “มัธยม”?

คำถาม

คำ “มัธยม” เป็นหนึ่งในคำที่สำคัญที่สุดในภาษาอังกฤษ. มันถูกใช้มานานกว่า 400 ปีและได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายในความหมาย.

หนึ่งในความหมายที่นิยมมากที่สุดของ “มัธยม” คือเป็นที่ที่คนหนุ่มสาวสามารถไปศึกษาดูงานได้. ความหมายนี้ถูกใช้ครั้งแรกโดย Sir Walter Raleigh, ที่ตีพิมพ์หนังสือของเขา “โรงเรียนมัธยมแห่งปารีส” ก่อนนี้, ม.ปลายไม่มีหรอกค่ะ; แทนที่, นักเรียนจะไปโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยหรือมีติวเตอร์ส่วนตัวที่บ้าน.

มัธยมกับมัธยมเป็นคำสองคำที่ดูเหมือนมีความหมายต่างกัน. ทั้งนี้เพราะเป็นสภาวะของจิตใจ, เช่นเดียวกับสถานที่ – สถานที่เฉพาะที่นักเรียนไปเรียน.

นักเรียนมัธยมอาจเป็นนักเรียนปกติก็ได้, เก่งและมีความสามารถ, หรือผู้เรียนการศึกษาพิเศษ.

ที่สำคัญที่สุดคือ, มัธยมคือเวลาที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความสามารถ. โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดโอกาสให้ค้นพบตนเองโดยใช้กิจกรรมต่างๆ เช่น วิชาพลศึกษาหรือศิลปะการแสดง.

พวกเขายังให้โอกาสมากมายนอกห้องเรียน, เช่นการเข้าร่วมกีฬาหรือองค์กรที่อาจให้โอกาสในการทำงานหลังเรียนจบ.

วิธีแยกความแตกต่างระหว่างโรงเรียนมัธยมและมัธยมปลาย

ในกรณีส่วนใหญ่, โรงเรียนมัธยม หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีนักเรียนอายุมากเข้าศึกษา 11-19. คำนี้มีความหมายแฝงเชิงลบเพราะมักหมายถึงเกรดต่ำกว่าของการศึกษา.

ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนมัธยมและมัธยมปลายอาจทำให้สับสนได้, แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้ความแตกต่างเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน.

อย่างไรก็ตาม, สิ่งที่แตกต่าง a “มัธยม” จาก “มัธยม” ไม่ได้กำหนดให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา. ค่อนข้าง, เน้นวิชาเช่นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้นักเรียนเข้าวิทยาลัยหรือโปรแกรมมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุยังน้อย.

คำว่า “มัธยม” โดยทั่วไปหมายถึงสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา. นอกจากนี้ยังใช้เป็นภาษาพูดสำหรับระบบการศึกษาทั้งหมดซึ่งเป็นตัวอย่าง. ซึ่งรวมถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา, มัธยมต้น, มัธยมต้น, โรงเรียนมัธยมปลาย, จบมัธยมศึกษาตอนปลายและสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอื่นๆ เช่น โรงเรียนอาชีวศึกษาระดับกลาง.

ต้นกำเนิดภาษาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยม

สิ่งที่อยู่ในใจของเราเมื่อเราพูด “โรงเรียน”? บางคนอาจตอบได้ “สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน, โดยทั่วไปในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา” อย่างไรก็ตาม, คำว่าโรงเรียนก็มีต้นกำเนิดทางภาษาด้วย.

คำว่า โรงเรียน มาจากคำภาษาละตินเก่าซึ่งหมายถึงการรวบรวม. นี่แสดงให้เห็นว่าแต่เดิมโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อสั่งสอนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น เทววิทยา, ปรัชญา, กฎหมายและการแพทย์. ล่วงเวลา, ใช้เพื่ออ้างถึงสถาบันใด ๆ ที่มีการสอนหรือศึกษาข้อมูล.

มัธยมปลายเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา. คำ “สูง” หมายถึงระดับการศึกษาของโรงเรียน.

คำว่าโรงเรียนมัธยมมาจากช่วงเวลาที่การศึกษาเน้นไปที่การเรียนรู้ภาษาละตินและกรีกมากขึ้น. ใน 1861, ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี., ที่เรียกว่า “โรงเรียนมัธยม.”

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสถาบันการศึกษาประเภทหนึ่งที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา. คำว่า “สูง” หมายถึง ระดับการศึกษาของสถาบัน – ว่าสูงกว่าระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนต้น.

ทิ้งคำตอบไว้