วิธีทดสอบที่สะดวกที่สุดสำหรับการตรวจหาการทำงานของตับคืออะไร

คำถาม

การทดสอบ ALT และ AST จะวัดเอ็นไซม์ที่ตับของคุณหลั่งออกมาเพื่อตอบสนองต่อความเสียหายหรือโรค. การทดสอบอัลบูมินวัดว่าตับสร้างอัลบูมินได้ดีเพียงใด, ในขณะที่การทดสอบบิลิรูบินวัดว่ากำจัดบิลิรูบินได้ดีเพียงใด. สามารถใช้ ALP เพื่อประเมินระบบท่อน้ำดีของตับได้.

การมีผลตรวจตับผิดปกติเหล่านี้มักต้องมีการติดตามเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติ. แม้ผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจสัมพันธ์กับโรคตับได้. อย่างไรก็ตาม, เอ็นไซม์เหล่านี้สามารถพบได้ที่อื่นนอกจากตับ.

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับผลการทดสอบการทำงานของตับและสิ่งที่อาจมีความหมายสำหรับคุณ.

เครดิต:https://www.healthline.com/health/liver-function-tests

ทิ้งคำตอบไว้