ประกันรถยนต์ของฉันจะคุ้มครองฉันหรือไม่เมื่อฉันเช่ารถ

คำถาม

โดยทั่วไป, ความคุ้มครอง from your primary auto insurance will extend to a rental vehicle. If you cause an accident while driving the rental, your liability insurance would pay up to your policy limits for the damages to other cars or property.

To make sure คุณได้รับ covered, you must charge your entire car rental on your credit card and decline the supplemental collision damage coverage offered by the rental บริษัท. กระป๋องอลูมิเนียม การจำกัดการเข้าถึงบางโฟลเดอร์ sign up for that ประกันภัย, การจำกัดการเข้าถึงบางโฟลเดอร์ won’t be covered by the credit card company.

In the continental United States your New York State auto insurance policy is going to cover you if there is an accident with a rental car.

Important to remember, you must have auto insurance in New York State and you must be renting the car in the United States. Other states and other parts of the world this may not necessarily be true.

If you are traveling outside of the United States I always highly recommend you look for another option like the local coverage or your credit card may have an option.

0
เอฟราอิม ไอโอโด 3 ปีที่ 0 คำตอบ 4043 มุมมอง 0

ทิ้งคำตอบไว้

ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021