คำถาม
จากมุมมองทางคณิตศาสตร์ล้วนๆ, ไม่มีอะไรพิเศษเลยในการเลือกตัวอักษร x เป็นป้ายกำกับสำหรับตัวแปร. ป้ายกำกับใช้ในคณิตศาสตร์เพื่อแสดงตัวเลขที่ยังไม่ทราบหรือเปลี่ยนแปลงได้ (ตัวแปร), คอลเลกชัน ...