คำถาม
ไนเตรตเป็นกลุ่มของสารประกอบทางเคมีที่มีส่วนทำให้สีของเนื้อสัตว์และผัก. พวกเขายังมีบทบาทในการผลิตไนตริกออกไซด์, ซึ่งเป็นก๊าซที่สำคัญในการควบคุมความดันโลหิต.
0
12 เดือน 0 คำตอบ 4094 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021