คำถาม
กางเกงและกางเกงชั้นในและบ็อกเซอร์, พุทโธ่! คำเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร? หากคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมคนอังกฤษถึงเรียกกางเกงชั้นในว่า “กางเกงชั้นใน”," คุณไม่ได้โดดเดี่ยว. คำว่า "กางเกง" มีขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800 เมื่อ ...