คำถาม
ไนเตรตเป็นกลุ่มของสารประกอบทางเคมีที่มีส่วนทำให้สีของเนื้อสัตว์และผัก. พวกเขายังมีบทบาทในการผลิตไนตริกออกไซด์, ซึ่งเป็นก๊าซที่สำคัญในการควบคุมความดันโลหิต.