Hohmann transfer orbit ใช้กับดาวเทียม geostationary หรือไม่??

คำถาม

ใช่, วงโคจรการถ่ายโอน Hohmann ใช้กับดาวเทียมค้างฟ้า. ทั้งนี้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้สามารถวางดาวเทียมในเส้นทางวงกลมที่คงอยู่เหนือจุดใดจุดหนึ่งบนดาวเคราะห์ดวงนี้.

Hohmann transfer orbit เป็นพารามิเตอร์วงโคจรที่รู้จักกันดีและใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถนำไปใช้กับดาวเทียมค้างฟ้า. วงโคจรประเภทนี้มักจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการเปิดตัวดีขึ้น เนื่องจากจะช่วยลดปริมาณของจรวดที่จำเป็นสำหรับการแทรกหรือการปรับวงโคจร.

โดยใช้วิถีและวงโคจรที่ถูกต้อง, คุณสามารถทำให้ดาวเทียมอยู่ในตำแหน่งคงที่เมื่อเทียบกับโลก. นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกรณีการใช้งานเช่นการให้บริการบรอดแบนด์หรือบริการอื่น ๆ จากดาวเทียมโดยไม่ต้องส่งขึ้นไปในอวกาศอย่างต่อเนื่อง.

ทิ้งคำตอบไว้