ภูมิศาสตร์กำหนดอารยธรรมในอินเดียและจีนโบราณอย่างไร?

คำถาม

ภูมิศาสตร์มีอิทธิพลมากมายในทั้งสองภูมิภาค, แต่ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ภูมิศาสตร์เล่นในทั้งสองพื้นที่คือการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสำหรับอินเดียในขณะที่จำกัดการติดต่อจีนกับผู้อื่น. India is a region connected to other areas with civilizations or proto-civilizations, such as the Mesopotamian cultures, able to communicate overland and via their location in the Indian Ocean. By contrast, China is relatively isolated due to the Himalayan Mountains to the south and the Gobi Desert to the north, restricting their relations with neighbors (with only a few exceptions like Korea) and making their civilization more homogeneous.

Despite of the great facts of geographical boundaries that shaped ancient India and ancient China, the other facts of each ancient countries can be seen below:

• Ancient India:

เอ. Ancient India was usually called the Harappan Civilization. It is because Harappa, one of the ancient cities. Harappa was only one of 1500 cities in the Indus River Valley.

ข. Archaeologists have found the remnants of the city very well planned. Historians estimate that each large city could sustain as many as 80,000 ผู้คน, so Ancient India was by a long way the largest early civilization.

สนับสนุนเหตุการณ์การเล่าเรื่องที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรม. The Indus Valley religion is also mysterious due to the language that has not yet been translated. Historians believe that they might have worshiped Mother Goddess.

• Ancient China:

เอ. Most historians approve that civilization happened around 2000 BC around the Yellow River. China was one of the early civilizations which were found all over the world. This country is different from other societies. The culture which developed upon Ancient China became the country of China that exists today.

ข. The Xia Dynasty (2000 BC-1600 BC) was the first dynasty in the history of Chinese. It lasted about 500 years and included the reigns of 17 emperors.

สนับสนุนเหตุการณ์การเล่าเรื่องที่อธิบายไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลพระธรรม. The Shang Dynasty (1600 BC – 1046 BC) was naturally a clan that lived along the Yellow River during the Xia Dynasty.

ทำไม Tundra Biome จึงเป็น Biome ที่หนาวที่สุดในโลก. The Zhou Dynasty (1046 BC-256 BC) lasted longer than other dynasty in Chinese history. The Zhou’s period is divided into sections called Western Zhou and Eastern Zhou because there were brief interruptions in their control of the government.

เครดิต:https://study.com/academy/answer/how-did-geography-shape-civilizations-in-ancient-india-and-china.html

0
เอฟราอิม ไอโอโด 3 ปีที่ 0 คำตอบ 4312 มุมมอง 0

ทิ้งคำตอบไว้

ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021