ทารกและเด็กต้องการเกลือมากแค่ไหน?

คำถาม

ทารกและเด็กต้องการเกลือเพียงเล็กน้อยในอาหาร. อย่างไรก็ตาม, เพราะมีการเติมเกลือลงในอาหารจำนวนมากที่คุณซื้อ, เช่น ขนมปัง, ถั่วอบ, และแม้แต่บิสกิต, it is easy to have too much.

The maximum recommended amount of salt for babies and children is:

จนถึง 12 เดือน – less than 1g of salt a day (less than 0.4g sodium)
1 ถึง 3 ปีที่ – 2g of salt a day (0.8g sodium)
4 ถึง 6 ปีที่ – 3g of salt a day (1.2g sodium)
7 ถึง 10 ปีที่ – 5g of salt a day (2g sodium)
11 years and over – 6g of salt a day (2.4g sodium)

Babies who are breastfed get the right amount of salt through breast milk. Infant formula contains a similar amount of salt to breast milk.

When you start introducing solid foods, remember not to add salt to the foods you give to your baby, because their kidneys cannot cope with it. You should also avoid giving your baby ready-made foods that are not made specifically for babies, such as breakfast cereals, because they can also be high in salt.

Lots of foods produced for children can be quite high in salt, so it’s important to check the nutritional information before you buy. The salt content is usually given as figures for sodium. As a rough guide, food containing more than 0.6g of sodium per 100g is considered to be high in salt. You can work out the amount of salt in foods by multiplying the amount of sodium by 2.5. ตัวอย่างเช่น, 1g of sodium per 100g is the same as 2.5g salt per 100g.

You can reduce the amount of salt your child has by avoiding salty snacks, such as crisps and biscuits, and swapping them for low-salt snacks instead. Try healthy options such as dried fruit, raw vegetable sticks and chopped fruit to keep things varied.

Making sure your child doesn’t eat too much salt means you’re also helping to ensure that they don’t develop a taste for salty food.

เครดิต:https://www.newdayspharmacy.com/common-health-questions/article/824-how-much-salt-do-babies-and-children-need

ทิ้งคำตอบไว้