ผลกระทบของอุณหภูมิต่อรูปคลื่นใยแก้วนำแสงคืออะไร

คำถาม

รูปคลื่นใยแก้วนำแสง มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของระบบส่งสัญญาณออปติคอล, โดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง. โดยทั่วไป, อุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวรับส่งสัญญาณและแอมพลิฟายเออร์ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้นและอายุการใช้งานที่สั้นลงเมื่อสัมผัสกับช่วงอุณหภูมิการทำงานที่สูงขึ้น. เนื่องจากลำแสงร้อนกระตุ้นโหมดต่างๆ ในโครงสร้างผลึกของซิลิกอนคาร์ไบด์มากกว่าคานเย็น.

ผลกระทบของอุณหภูมิ ยังไปไกลกว่าแค่ตัวรับส่งสัญญาณและประสิทธิภาพของเครื่องขยายเสียง; นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลเสียต่อความสมบูรณ์ของสัญญาณผ่านโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออปติกทั้งหมด. สำหรับเหตุผลนี้, นักวิทยาศาสตร์ของ OSU ได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่คำนึงถึงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงคุณสมบัติของวัสดุตั้งต้น (เช่น., อัตราอิ่มตัว), สนามไฟฟ้าใกล้ไดอิเล็กทริก (เช่น., แบ่งการสูญเสีย), ลักษณะการหุ้ม (เช่น., โหมดความเข้มของสนาม) – เพื่อทำนายการเสื่อมสภาพของการเปลี่ยนแปลงโดยรวมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่มีความแม่นยำเหนือกว่า 90%.

อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังทำให้เกิดการบิดเบือนของคลื่นแสงเนื่องจากคุณสมบัติความยืดหยุ่นของพวกมัน, ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางสายตาได้ เช่น ขอบหยักหรือลวดลายมัวร์. นอกจากนี้, อุณหภูมิสูงอาจเพิ่มอัตราความผิดพลาดบิต (BER) ค่านิยมและยังนำไปสู่ความเสียหายของข้อมูลในบางกรณี.

ในขณะที่มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปคลื่นของใยแก้วนำแสงที่ความถี่ต่างกัน, สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอุณหภูมิเป็นหนึ่งในนั้น และควรนำมาพิจารณาเมื่อวางแผนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตหรือการปรับใช้.

ทิ้งคำตอบไว้