คำถาม
"Vestibular disease refers to a sudden, non-progressive disturbance of balance." Vestibular disease refers to a sudden, non-progressive disturbance of balance. It is more common in older dogs. It is also referred to as old dog vestibular syndrome and canine idiopathic vestibular syndrome. Most dogs present with the sudden onset of ...
0
3 ปีที่ 0 คำตอบ 4182 มุมมอง 0

คำถาม
อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อหมดเวลา 40 รวมถึงสิ่งที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหรือสภาวะที่แย่ลงที่คุณมีอยู่แล้ว. ถ้าหมด 40, คุณอาจสังเกตเห็นว่าคุณไม่สามารถกินหรือดื่มได้เหมือนที่คุณทำ ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 3838 มุมมอง 0

คำถาม
Glaucoma is an eye disease that causes vision loss and can cause blindness. Glaucoma is hazardous because the most common type—called “open-angle” glaucoma—does not usually cause symptoms at first.   What causes glaucoma? Most glaucoma happens when the fluid inside your eye does ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 4186 มุมมอง 0

คำถาม
แผลเปื่อยเป็นโรคที่ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องหรือแตกในเยื่อหุ้มร่างกายที่ขัดขวางอวัยวะที่เมมเบรนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติต่อไป. ตามพยาธิวิทยาของโรบินส์, "แผลเป็นการละเมิดความต่อเนื่อง ...
0
4 ปีที่ 0 คำตอบ 4289 มุมมอง 0
ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021