สามารถติดกลุ่มไฮดรอกซิลกับคาร์บอนพันธะสามตัวได้หรือไม่?

คำถาม

ใช่, หมู่ไฮดรอกซิลสามารถติดกับคาร์บอนพันธะสามตัวได้. การกำหนดค่านี้เรียกว่ากลุ่มอัลคอกซี, และมักเกิดขึ้นในสารประกอบที่ละลายน้ำได้หรือมีจุดหลอมเหลวต่ำ. ตัวอย่างเช่น, the compound acetone has an alkoxy group at the position of methane (CH3-).

Its functional group is called an ester, and it typically occurs in aromatic compounds. Esters are responsible for the fragrant properties of many flowers and herbs, as well as certain types of perfume oils.

They also play an important role in the body’s chemical reactions by serving as removable terminators on macromolecules such as proteins or DNA. In addition to their useful physical properties, esters are also amphipathic molecules which means that they have both polar (ชอบน้ำ) and nonpolar (oil-loving) ภูมิภาค.

0
เอฟราอิม ไอโอโด 3 เดือน 0 คำตอบ 1332 มุมมอง 0

ทิ้งคำตอบไว้

ปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยม & นักเรียนเป็นศูนย์กลาง แพลตฟอร์มการเรียนรู้ 2021