ปฏิกิริยาคันนิซซาโรเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างการควบแน่นของเบนโซอินหรือไม่?

คำถาม

น่าเสียดาย, ปฏิกิริยาคันนิซซาโรไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอไปในระหว่างการควบแน่นของเบนโซอิน. กระบวนการนี้มักถูกกระตุ้นโดยอัลดีไฮด์และคีโตนที่มีอยู่ในน้ำหอม, ทำให้เกิดกลิ่นและสีที่ไม่พึงประสงค์.

The Cannizzaro reaction occurs when two aldehydes react with one another to form a new compound. This process is often called theCannizzaro condensationand it is responsible for many of the characteristic odor and color properties of benzoin resin. The reaction typically happens in the presence of water, ความร้อน, or light, but can also occur during benzoin condensation.

Benzoin resin is often used as a fixative in perfumes because its scent become more intense over time due to the Cannizzaro reaction.

ทิ้งคำตอบไว้