ความแตกต่างระหว่างคลื่นวิทยุและคลื่นเสียง

คำถาม

การควบคุมคลื่นเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีวิทยุ. คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งข้อมูล. การส่งถูกใช้ครั้งแรกสำหรับข้อความรหัสมอร์ส, แต่ตั้งแต่นั้นมาก็มีการพัฒนาเพื่อให้สามารถส่งสัญญาณได้หลายช่องสัญญาณและสัญญาณดิจิตอล.

เสียงสะท้อนจากพื้นผิว, ในขณะที่คลื่นวิทยุผ่านพวกเขา. ซึ่งหมายความว่าคลื่นวิทยุสามารถส่งได้ในระยะทางไกลโดยไม่ทำให้สัญญาณอ่อนลงอย่างมีนัยสำคัญ, ไม่เหมือนกับคลื่นเสียงที่อ่อนลงตามระยะทางที่เดินทาง.

คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย. คลื่นเสียงเป็นคลื่นแรงดันทางกลที่แพร่กระจายผ่านอากาศ.

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองคือสื่อที่ใช้เดินทาง. คลื่นวิทยุเดินทางในอากาศ, ในขณะที่คลื่นเสียงเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นวัตถุเช่นอากาศหรือน้ำ. พวกเขายังมีพฤติกรรมแตกต่างกันในอวกาศและมีลำดับความสำคัญแตกต่างกันในช่วงความถี่ระหว่างพวกเขา.

คลื่นวิทยุและคลื่นเสียงคืออะไร?

คลื่นเสียงประกอบด้วยการสั่นสะเทือนที่ผ่านอากาศ, ในขณะที่คลื่นวิทยุเป็นคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ที่เสาอากาศวิทยุรับได้.

คลื่นวิทยุเป็นตัวอย่างของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า – สิ่งเหล่านี้เกิดจากอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม. พวกเขาสามารถเดินทางผ่านอากาศ, ช่องว่าง, และวัสดุอื่นๆ ที่มีค่าการนำไฟฟ้า.

คลื่นเสียงเป็นการรบกวนทางกลที่เกิดขึ้นเมื่อบางสิ่งสั่นสะเทือน.

คลื่นวิทยุและคลื่นเสียงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสองประเภท. ทั้งคู่สามารถส่งข้อมูลได้, แต่พวกเขาทำแตกต่างกัน.

คลื่นเสียงเป็นการสั่นสะเทือนทางกลที่มีแอมพลิจูดที่แพร่กระจายผ่านตัวกลางเช่นอากาศหรือน้ำที่ความถี่ที่ได้ยินกับหูของมนุษย์.

คลื่นวิทยุถูกสร้างขึ้นโดยกระแสไฟฟ้าสลับที่ไหลระหว่างจุดสองจุดในอวกาศและนำพาข้อมูลด้วยความเร็วแสง.

คลื่นเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านอวกาศได้เพราะต้องการสิ่งที่เดินทางผ่านเช่นอากาศหรือน้ำ, แต่คลื่นวิทยุทำได้เพราะไม่ต้องการตัวกลาง – พวกมันใช้สุญญากาศของอวกาศและสามารถแพร่กระจายได้หลายพันล้านปีแสง!

คลื่นวิทยุแตกต่างจากคลื่นเสียงอย่างไร

คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่นำสัญญาณ. ต่างจากคลื่นเสียงมาก.

คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงและปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ, หรือสัญญาณวิทยุเหมือนแสง. ความถี่วิทยุเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถส่งผ่านอวกาศได้ (ระยะทาง) และสามารถรับได้โดยเสาอากาศ. ไม่ใช่คลื่นเสียงเพราะไม่ต้องใช้วัสดุเดียวกันในการสร้าง. ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถได้ยินเสียงผ่านของแข็ง, ของเหลวหรือก๊าซ แต่คุณไม่สามารถได้ยินคลื่นวิทยุผ่านของแข็ง, ของเหลวหรือก๊าซ; พวกมันเดินทางผ่านอวกาศเท่านั้น (ระยะทาง).

คลื่นวิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ในขณะที่คลื่นเสียงเป็นคลื่นกล.

คลื่นวิทยุมีความยาวคลื่นยาวกว่าและมีความถี่ต่ำกว่าเสียง. พวกมันเดินทางช้าลงและต้องใช้ตัวนำในการส่งสัญญาณ. เสียง, ในทางกลับกัน, มีความยาวคลื่นสั้นและความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ. มันเดินทางเร็วขึ้นและไม่ต้องการตัวนำในการส่งสัญญาณ.

คลื่นวิทยุต่างกันเพราะไม่อยู่ในช่วงที่ได้ยิน.

คลื่นแสงมักสั้นเกินกว่าที่เราจะสังเกตได้, ในขณะที่คลื่นเสียงมีความยาวคลื่นที่ยาวกว่ามาก.

คลื่นวิทยุประกอบด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า, ซึ่งเป็นคลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุความยาวคลื่นยาว. พวกมันเดินทางเร็วกว่าคลื่นเสียงมาก.

คลื่นวิทยุก็เหมือนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. พวกมันถูกสร้างขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนกระโดดจากวงโคจรหนึ่งรอบอะตอมไปยังอีกอะตอมหนึ่ง. กระบวนการนี้เรียกว่าการปล่อยก๊าซธรรมชาติ.

ต่างจากคลื่นเสียง, คลื่นวิทยุไม่ต้องการวัสดุเพื่อเดินทางผ่านอวกาศ. คลื่นวิทยุถูกส่งออกไปทุกทิศทุกทางและสามารถทะลุผ่านวัสดุส่วนใหญ่ได้, แต่พวกเขาไม่สามารถผ่านสุญญากาศได้เพราะไม่มีอะไรให้กระเด็นออกจากที่นั่น.

ตัวอย่างเช่น, คลื่นวิทยุสามารถรับได้จากระยะไกลกว่าคลื่นเสียง. พวกเขายังไม่ต้องการวัตถุเพื่อสะท้อนและเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง.

คลื่นวิทยุเป็นรูปแบบของการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการสั่นของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่มีอยู่ระหว่างเสาอากาศกับพื้นโลกหรือตัวนำหรือกราวด์อื่นๆ.

ความแตกต่างระหว่างคลื่นทั้งสองประเภทนี้ก็คือ แสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ, ในขณะที่คลื่นวิทยุจะไปได้ไกลถึงพื้นเท่านั้นจึงจะสามารถไปได้.

คลื่นวิทยุแตกต่างจากคลื่นเสียงหลายประการ, รวมถึงความเร็วในการส่ง, ความถี่, และแบนด์วิดธ์.

คลื่นวิทยุเร็วกว่าคลื่นเสียง. ทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งข้อมูลในระยะทางไกล.

คลื่นเสียงสามารถส่งได้ช้ากว่าแสง, แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านกำแพงได้เหมือนคลื่นวิทยุ.

สถานีวิทยุปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุที่เครื่องรับวิทยุสามารถรับได้. เมื่อมีคนฟังสถานีวิทยุ, พวกเขากำลังได้ยินคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เดินทางผ่านอากาศและเปลี่ยนเป็นเสียงในหูของพวกเขา. ด้วยเสียง คุณต้องใช้กลองหูและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายเพื่อแปลงเป็นสิ่งที่เราได้ยิน.

ความแตกต่างระหว่างแบบจำลองคลื่นและอนุภาค

แบบจำลองคลื่นถือว่าอนุภาคทั้งหมดเป็นอิสระจากกัน, และคลื่นเป็นความปั่นป่วนที่แผ่ไปไกลโดยไม่มีตัวกลาง.

แบบจำลองอนุภาคทำงานโดยพิจารณาว่าอนุภาคเป็นจุดที่เล็กที่สุด, อยู่ที่จุดสังเกต, และแผ่รังสีด้วยประจุขนาดใหญ่อย่างอนันต์.

แบบจำลองคลื่นใช้รูปแบบการรบกวนเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น การเลี้ยวเบน, การสะท้อนและการหักเหของแสง.

แบบจำลองอนุภาคจัดการกับการแผ่รังสีเป็นแพ็กเก็ตพลังงานที่เรียกว่าโฟตอน.

คลื่นเป็นการรบกวนที่แพร่กระจายผ่านตัวกลางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง. อนุภาคของตัวกลางจะถูกทำให้เคลื่อนที่ด้วยแรงที่จุดเดิมและจากนั้นจะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางจนไปถึงปลายอีกด้านหนึ่ง.

อนุภาค คือ วัตถุที่มีขนาดที่สามารถวัดได้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากวัตถุอื่นๆ หรือถูกแปลตามพื้นที่. ในวิชาฟิสิกส์, อนุภาคอยู่ภายใต้แรงและพฤติกรรมของอนุภาคถูกอธิบายโดยสมการคลื่นที่มีการแปลรอบตำแหน่ง.

ในทางตรงกันข้าม, แบบจำลองอนุภาคของแสงมีคุณสมบัติบางอย่างที่คลื่นไม่สามารถมีได้. ความยาวคลื่นของแสง, ตัวอย่างเช่น, การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความถี่และรูปแบบคลื่นของแสงจะมีความยาวคลื่นคงที่เสมอไม่ว่าความถี่ของแสงจะเป็นเท่าใด.

บทสรุป: สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคลื่นในฟิสิกส์

คลื่นเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดในฟิสิกส์. มันสามารถเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคเช่นเดียวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความโน้มถ่วง.

คลื่นเป็นปรากฏการณ์ที่ใช้บรรยายสิ่งต่าง ๆ. จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นความโน้มถ่วง, แม้กระทั่งคลื่นเสียง. ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอธิบายและลักษณะการทำงานของคลื่นบางประเภท.

บทสรุปของบทความนี้คือคลื่นมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง, และถึงแม้คลื่นจะเรียบง่าย, พวกมันเข้าใจยาก. สเปกตรัมของคลื่นมีหลายประเภท. หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลื่นในวิชาฟิสิกส์, บทความนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี!

ทิ้งคำตอบไว้